Företaget – Foxtel

Företaget

Foxtel Oy är ett finländskt familjeföretag som tillverkar och importerar kosmetika-, hygien- och rengöringsprodukter. Vi tillverkar våra egna produkter i Orivesi, Finland, där vi har vår produktionsanläggning samt vårt lager och huvudkontor. Företaget är ett av Finlands största tillverkare av rengöringsmedel med värdegrunder som finländskt och inhemskt arbete, vilka spelar en viktig roll i företagets dagliga verksamhet.

Historik

Företaget grundades i Kangasala år 1996. När verksamheten inleddes hade man endast en flaskfyllningsmaskin och ett 1 300 kvadratmeter stort affärsutrymme. Företaget hade 4 anställda och importen bestod av cirka 20 olika produkter.

År 2003 ökade företagets storlek och det flyttade till större utrymmen i Orivesi som ligger på cirka 35 kilometers avstånd från Kangasala. Nu hade företaget 6 000 kvadratmeter stora affärsutrymmen och två flaskfyllningsmaskiner. Antalet anställda hade fördubblats och importprodukterna hade ökat från 20 olika produkter till 700 olika produkter.

År 2016 var företagets omsättning mer än 3 miljoner euro och man hade 8 flaskfyllningsmaskiner i bruk. Företaget förstorade sina produktionsutrymmen för att kunna svara på den allt större efterfrågan. Antalet anställda hade igen ökat och nu bestod personalen av 12 proffs.

I nuläget är företagets omsättning cirka 3,5 miljoner euro och marknadsområdet omfattar Finland, Estland, Sverige och Ryssland. Företaget tillverkar själv ungefär femtio olika produkter på åtta produktionslinjer. Enbart flytande tvål tillverkas mer än 3 miljoner liter per år. En betydande del av produkterna som företaget tillverkar är ”Private Label”-produkter.