Puutumatusnormid – Foxtel

Puutumatusnormid

Vastutava andmetöötleja poolt rakendatavad puutumatusnormid. Alus: Andmekaitseseadus (523/99) §10.

1. Vastutav andmetöötleja
Foxtel Oy
Reg nr: 1048686-8

Serlantie 11
35100 Orivesi Soome

Puh: +358 40 766 7815

2. Vastutava andmetöötleja kontaktisik
Vili Elo

Serlantie 11
35100 Orivesi Soome

vili.elo@foxtel.fi

3. Registri nimetus
Foxtel Oy turundus- ja analüütikaregister

4. Isikuandmete töötlemise eesmärk
Registri eesmärk on registripidaja ja kliendi vahelise kliendisuhte säilitamine, samuti turundustegevus ja info edastamine. Registri haldamine ja andmete käitlemine võidakse tellida vastutava andmetöötleja koostööpartnerilt, kes on kohustatud järgima käesolevaid puutumatusnorme.

5. Registris säilitatavad andmed
Register võib töödelda kliendi kohta järgmisi andmeid:
– Nimi
– Telefoninumber
– Aadress
– E-posti aadress
– Organisatsiooni nimi ja registreerimisnumber
– Kontaktilogi

6. Seaduslikud andmeallikad
Register koostatakse vastutava andmetöötleja kliendiandmete süsteemi ning veebisaidi külastuste monitoorimise töövahendi toel ning avalikult saadaolevate võrgupõhiste allikate ning muude avalike ja tasuta ning tasuliste allikate alusel.

7. Andmete seaduslik väljastamine
Vastutav töötleja ei väljasta andmeid kolmandatele isikutele, v.a vastutava andmetöötleja lõikes 4 mainitud koostööpartnerid. Erandi moodustavad Soome ametivõimude infonõuded.

8. Andmete edastamine väljaspoole Euroopa Liitu ja Euroopa Majanduspiirkonda
Reeglina ei edastata Isikuandmeid väljapoole Euroopa Liitu ega Euroopa Majanduspiirkonda.

9. Registri kaitsmise põhimõtted
Isikuandmeid säilitatakse konfidentsiaalsena. Vastutava andmetöötleja ja tema IT-koostööpartnerite võrk ja seadmed, kus register asub, on kaitstud tulemüüri ja teiste vajalike tehnoloogiliste meetmetega.

10. Küpsised
Vastutava andmetöötleja saitidel võidakse kasutuskogemuse parandamiseks kasutada küpsiseid. Küpsis on tekstifail, mis saidi kasutamisel salvestub kasutaja arvutisse. Fail sisaldab andmeid ja seda kasutatakse mh turunduseks ja saidi arendamiseks. Küpsiste abil kogutakse andmeid saidi kasutamisest. Kasutaja isikut ei ole küpsiste abil võimalik tuvastada. Kasutaja võib küpsiste kasutamise brauseri sätete kaudu keelata. Vastutav andmetöötleja ei taga, et sait pärast küpsiste eemaldamist õigesti töötab.