Företaget

Foxtel Oy är ett finländskt familjeföretag som tillverkar och importerar kosmetika-, hygien- och rengöringsprodukter. Vi tillverkar våra egna produkter i Orivesi, Finland, där vi har vår produktionsanläggning samt vårt lager och huvudkontor. Företaget är ett av Finlands största tillverkare av rengöringsmedel med värdegrunder som finländskt och inhemskt arbete, vilka spelar en viktig roll i företagets dagliga verksamhet.