Foxtel Oy Naulatie 11 35100 Orivesi As. puh. 029 030 0380 Pa-Ju Media SF S TAKAISIN KLOORI 1 LITRA KÄYTTÖ: KODINSIIVOUS: 1dl Klooria 5 litraan vettä. Pese pinnat liuoksella ja huuhtele. LATTIAKAIVOJEN DESIFIOINTI JA HAJUNPOISTO: 3 – 5 dl Klooria lattiakaivoon, anna vaikuttaa 20 minuuttia ja huuhtele. PYYKIN VALKAISU: kaada 1 – 2 dl Klooria 6 litraan kylmää vettä, liota pyykkiä 20 minuuttia ja huuhtele.  Lopuksi voi pestä normaalilla pesuohjelmalla koneessa. VALKOISISTA VAATTEISTA TAHRANPOISTO: ½ dl Klooria 5 litraan vettä. Tahra kastellaan vedellä, sen jälkeen Klooriliuoksella ja huuhdellaan. Käytä Klooria aina alhaisissa lämpötiloissa max 40 astetta. Ei sovellu silkin, villan tai nahan valkaisuun. Aroille tekstiileille kokeile valkaisua huomaamattomaan paikkaan. Suojeltava jäätymiseltä.   Klor desinficerar,bleker,avlägsnar lukt och fläckar. Används bl.a. vid tvättning av WC-byttor, -skålar, våtutrymmen, kakel och golvbrunnar samt vid annan hemstädning. Bleker textilier och tar bort fläckar från vittvätt. ANVÄNDNING: HEMSTÄDNING: 1dl Klor i 5 liter vatten. Tvätta ytorna med lösningen och skölj. DESINFICERING AV GOLVBRUNNAR OCH LUKTBORTTAGNING: 3 – 5 dl Klor i golvbrunnen, låt verka i 20 minuter och skölj. BLEKNING AV TVÄTT: häll 1 – 2 dl Klor i 6 liter kallt vatten, blötlägg tvätten i 20 minuter och skölj. Till sist kan du tvätta i maskin med normalt tvättprogram. FLÄCKBORTTAGNING FRÅN VITA KLÄDER: ½ dl Klor i 5 liter vatten. Vät fläcken med vatten, sedan med Klorlösning, skölj. Använd Kloret alltid i låga temperaturer, max 40 grader. Passar inte för blekning av silke, ylle eller skin. Vid känsliga textilier pröva alltid blekningen på ett ställe som inte syns. Bör skyddas mot frysning. Käyttöturvallisuustiedote tästä Kloori desinfioi, valkaisee,  poistaa hajuja ja tahroja. Käyttökohteita mm. WC-pytyt, pesutilat, -altaat, kaakelit,  lattiakaivot ja muu kodinsiivous.   Valkaisee tekstiilit ja poistaa tahrat valkopyykistä.  KÄYTTÖ: KODINSIIVOUS: 1dl Klooria 5 litraan vettä. Pese pinnat liuoksella ja huuhtele. LATTIAKAIVOJEN DESIFIOINTI JA HAJUNPOISTO: 3 – 5 dl Klooria lattiakaivoon, anna vaikuttaa 20 minuuttia ja huuhtele. PYYKIN VALKAISU: kaada 1 – 2 dl Klooria 6 litraan kylmää vettä, liota pyykkiä 20 minuuttia ja huuhtele.  Lopuksi voi pestä normaalilla pesuohjelmalla koneessa. VALKOISISTA VAATTEISTA TAHRANPOISTO: ½ dl Klooria 5 litraan vettä. Tahra kastellaan vedellä, sen jälkeen Klooriliuoksella ja huuhdellaan. Käytä Klooria aina alhaisissa lämpötiloissa max 40 astetta. Ei sovellu silkin, villan tai nahan valkaisuun. Aroille tekstiileille kokeile valkaisua huomaamattomaan paikkaan. Suojeltava jäätymiseltä. VAROITUS : ÄLÄ KÄYTÄ MUIDEN TUOTTEIDEN KANSSA. TUOTTEISTA VOI VAPAUTUA VAARALLISTA KAASUA(KLOORIA). ÄLÄ HENGITÄ HÖYRYJÄ VÄLTETTÄVÄ PÄÄSTÄMISTÄ YMPÄRISTÖÖN. KÄYTÄ SUOJAKÄSINEITÄ/SUOJA VAATETUSTA/SILMÄSUOJAIMIA/KASVO- SUOJAINTA JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN. HUUHDO HUOLELLISESTI VEDELLÄ USEAN MINUUTIN AJAN HAKEUDU LÄÄKÄRIIN SÄILYTÄ LASTEN ULOTTUMATTOMISSA.   RU VOIMAKKAASTI IHOA SYÖVYTTÄVÄÄ JA SILMIÄ VAURIOITTAVAA                  ERITTÄIN MYRKYLLISTÄ VESIELIÖILLE ORSAKAR ALLVARLIGAFRÅTSKADOR PÅ HUD OCH ÖGON. MYCET GIFTIGT FÖR VATTENLEVANDE ORGNISMER VAARA             FARA AINESOSAT CAS/EY-REK:NO    EINECS   AINEENNIMI           PITOISUUS 7681-52-9 231-668-3    Natriumhypkloriitti, liuos   <5% 1310-73-2  215-185-5    Natriumhydroksidi              <5% SISÄLTÄÄ/INNEHÅLLER NATRIUMHYPOKLORIITTI <5% NATRIUMHYPOKLORIT NATRIUMHYTROKSIDI      <5% NATRIUMHYTROXID Ph laimentamattomana/Ph outspäd  13 Ph laimennettuna/ Ph brukslösning ~12 Pakkaus kierrätetäväämuovia. Förpackningenn är ätervinningsbar plast.